مقایسه املاک

مقایسه
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

مقالات

اختراع شطرنج

پاداش اختراع شطرنج

پاداش اختراع شطرنج

وزیر، پس از اختراع بازی «شطرنج»، به حضور پادشاه رفت و صفحه‌ شطرنج را با شرح لازم ارائه داد.
این اختراع در نظر پادشاه فوق العاده جالب و تحسین برانگیز جلوه کرد.
پادشاه به وزیر گفت:
در مقابل این اختراع، هر تقاضایی که داری، بازگو کن که مسلّماً برآورده خواهد شد.
وزیر گفت:
جناب پادشاه!
شطرنج ۶۴ خانه دارد.
«برای هر خانه، دو برابر گندم خانه قبل، گندم عطا فرما!.»
پادشاه بدون اینکه در این عدد دقّت کند، پوزخندی زد و گفت:
«در برابر آن اختراع بزرگ، توقّع بسیار کمی داری! هم اکنون خواسته‌ات را برآورده میکنم!.»
فوراً دستور داد کیسه گندمی را بیاورند و به او گفت:
بردار، بقیه‌اش هم برای خودت باشد!!!
وزیر گفت:
جناب پادشاه!
اول حساب کنید.
من فقط همان مقدار که گفتم، می‌خواهم، نه بیشتر!!
حسابگران شمردن گندم را آغاز کردند و برای خانه اوّل، یک گندم و برای خانه دوّم، دو گندم، برای خانه سوّم؛ چهار گندم، برای خانه چهارم، هشت گندم و به همین ترتیب شمردن گندمها ادامه یافت، پیش از اینکه حساب، به خانه بیستم برسد کیسه تمام شد.
کیسه‌های دیگری در مجلس حاضر کردند. اما مقدار گندمی که در مقابل هر خانه‌ی جدید صفحه شطرنج لازم می‌آمد به قدری ناچیز بود که به زودی به این نتیجه رسیدند که أصلاً تمام محصول سرزمین پهناور هندوستان در برابر تقاضای وزیر چیزی نیست!
پس از حساب و کتاب کامل، دریافتند که گندم های مورد تقاضای وزیر، به تعداد:
۱۸/۴۴۶/۷۴۴/۰۷۳/۷۰۹/۵۵۱/۶۱۵
خواهد بود، که این تعداد گندم؛ معادل محصول دو هزار سال گندم جهان خواهد بود!!!
به این ترتیب «پادشاه» خود را نسبت به وزیر مدیون یافت، به دلیل عدم توجه و دقت درباره تقاضای او و عدم امکان به وعده‌ای که داده بود، جز عذرخواهی راهی نیافت.

نتیجه کاربردی:
گاهی صورت مسأله خیلی آسان به نظر می‌آید، اما وقتی یک ضرب و تقسیم ساده کنیم، نتیجه‌اش حیرت‌آور می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *